Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačné pokyny

5. 5. 2013

 

Organizačné pokyny pre účastníkov Cyklo Camp SPIŠ 20113
 
 
  1. Miesto konania
Cyklo Camp SPIŠ 2013 sa bude konať v priestore rekreačného strediska Porač Park v Poračskej Doline okres Spišská Nová Ves v dňoch 7.-11. august 2013.
  1. Prihláška
Účastník sa prihlási na mtbclubspis@gmail.com kde obratom obdrží emailom  prihlášku s prideleným registračným číslom, ktoré zároveň bude variabilným symbolom na identifikáciu platby.
Za záväznú prihlášku je považovaná uhradená prihláška v stanovenom termíne. Keďže počet prihlášok je limitovaný na 40, organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášky nad stanovený limit. Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 1.7.2013
  1. Platobné podmienky
Cena  za účasť na Cyklo Camp SPIŠ 2013 je
ubytovanie v hlavnej budove + polpenzia 150.,€ , bez polpenzie 105., €
deti do 12 rokov + polpenzia 85.,€, bez polpenzie 53.,€
deti do 5 rokov bez nároku na lôžko a stravu ZDARMA
ubytovanie v chate + polpenzia 120 ., €, bez polpenzie 75., €
 Platby zasielať do 15..7.2013 na číslo účtu  520700-4203484779/8360 kde je potrebné uviesť pridelený variabilný symbol.
  1. Stornovací poplatok
V prípade, že účastník zruší svoju účasť po 15.7.2013  na Cyklo Camp SPIŠ 2013, bude mu vrátená ním zaplatená suma, avšak krátená o stornovací poplatok 10%.
  1. Príchod účastníkov
Príchod a registrácia je stanovená dňa 8.8.2013 do 16.00 hod. Pri príchode účastník odovzdá v mieste registrácie vyplnenú a podpísanú prihlášku na základe ktorej obdrží účastnícky preukaz a číslo.
  1. Ubytovanie
Ubytovanie je v dvoch chatách 6x10 postele minimálne 6 ľudí, alebo v hlavnej budove v izbách 16x2, 6x4,  postele.
  1. Stravovanie
Stravovanie je formou polpenzie tz. 7.8. večera, 9.-10.8. raňajky + večera, 11.8. raňajky.
Individuálne stravovanie mimo raňajok je možné v reštaurácii Porač Park.
  1. Uskladnenie bikov
Biky budú uskladnené vo vyhradenom  priestore v hlavnej budove. Vstup do tohto priestoru bude strážený organizátorom, ktorý bude kontrolovať vydávané biky majiteľom na základe účastníckeho preukazu. Za biky uskladnené mimo tohto priestoru organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
  1. Bezpečnosť
Trasy sú vedené lesnými, poľnými a čiastočne aj cestami s automobilovou dopravou, preto sú všetci účastníci povinný dodržiavať zásady bezpečného pohybu a pravidlá cestnej premávky. Organizátor požaduje používanie výlučne horského bicykla a ochrannej prilby . Účastníci sa akcie zúčastňujú na vlastné riziko a preto organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za úrazy alebo škody na majetku spôsobené sebe alebo iným osobám. Počas výjazdov v prípade zdravotného alebo iného problému je potrebné toto oznámiť sprievodcovi v skupine. V prípade zablúdenia účastníka je potrebné zavolať na telefónne číslo uvedené na účastníckom čísle.
  1. Doprava na miesto Cyclo Camp SPIŠ 2013
Osobným autom zo Spišskej Novej Vsi smer Košice – Odorín - Markušovce – Rudňany – Poráč – Poráč Park.
Vlakom do Spišskej Novej Vsi a potom autobusom SAD Spišská Nová Ves – Porač.
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.