Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačné pokyny

18. 5. 2010

Organizačné pokyny pre účastníkov Cyklo Camp Poráčska Dolina 2010

 

 

  1. Miesto konania

Cyklo Camp  2010 sa bude konať v priestore rekreačného strediska Úsmev v Poráčskej Doline okres Spišská Nová Ves v dňoch 4.-8. august 2010.

  1. Prihláška

Účastník po vyplnení a odoslaní on line prihlášky na mtbclubspis@gmail.com  obdrží emailom  registračné číslo, ktoré zároveň bude variabilným symbolom na identifikáciu platby.

Potvrdenú prihlášku účastník obdrží po uhradení a identifikovaní platby. Keďže počet prihlášok je limitovaný, organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášky nad stanovený limit. Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15.7.2010

  1. Platobné podmienky

Cena  za účasť na Cyklo Camp 2010 je 111.,€ ( 3343,98 ., Sk ) a  splatná do 15.7.2010.

Organizátor akceptuje prihlášky aj po 15.7.2010, ale cena pobytu sa zvýši na 121.,€

( 3645,24.,Sk ).

 Platby zasielať na číslo účtu  4202394384 / 8360  kde je potrebné uviesť pridelený variabilný symbol.

  1. Stornovací poplatok

V prípade, že účastník zruší svoju účasť po 15.7.2010 na Cyklo camp 2010, bude mu vrátená ním zaplatená suma, avšak krátená o stornovací poplatok 10%.

  1. Príchod účastníkov

Príchod a registrácia je stanovená dňa 4.8.2010 do 16.00 hod. Pri príchode účastník odovzdá v mieste registrácie vyplnenú a podpísanú prihlášku na základe ktorej obdrží účastnícky preukaz a identifikačnú kartu bicykla.

  1. Ubytovanie

Ubytovanie je v chatách 6x10 postele a 1x7 postele, alebo v hlavnej budove v izbách 16x2, 6x4,  postele.

  1. Stravovanie

Stravovanie je formou polpenzie tz. 4.8. večera, 5.-7.8. raňajky + večera, 8.8. raňajky. Obedy je možné objednať a uhradiť deň vopred u vedúcej kuchyne.

  1. Uskladnenie bikov

Biky budú uskladnené vo vyhradenom  priestore v hlavnej budove. Vstup do tohto priestoru bude strážený organizátorom, ktorý bude kontrolovať vydávané biky majiteľom na základe účastníckeho preukazu a identifikačnej karty biku. Za biky uskladnené mimo tohto priestoru organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

  1. Bezpečnosť

Trasy sú vedené lesnými, poľnými a čiastočne aj cestami s automobilovou dopravou, preto sú všetci účastníci povinný dodržiavať zásady bezpečného pohybu a pravidlá cestnej premávky. Organizátor odporúča používanie výlučne horského bicykla a ochrannej prilby . Účastníci sa akcie zúčastňujú na vlastné riziko a preto organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za úrazy alebo škody na majetku spôsobené sebe alebo iným osobám. Počas výjazdov v prípade zdravotného alebo iného problému je potrebné toto oznámiť sprievodcovi v skupine. V prípade zablúdenia účastníka je potrebné zavolať na telefónne číslo uvedené v registračnom preukaze.

  1. Doprava na miesto cyklozrazu

Osobným autom zo Spišskej Novej Vsi smer Košice – Markušovce – Rudňany – Poráč – Poráčska dolina.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.